• Image 1
  • Image 2
  • Image 3

Georadar Teknik

Adapis Georadar Teknik Gruppe
 
Vi har specialiseret os med 40 års erfaring i georadarundersøgelser. Vi anvender også andre ikke-destruktive metoder for at give et integreret og omfattende svar på det aktuelle problem. Har du spørgsmål eller ønsker du tilbud på en opgave, er du meget velkommen til at kontakte oss. Telefon 53 704 120 e-mail info@georadar.dk
View Slideshows

Infrastruktur

Georadar er en velafprøvet metode, både til at finde det rigtige sted for ny infrastruktur og til at kontrollere eksisterende infrastruktur.
View Slideshows

Industri

Georadar kan bruges i industriområder til at kontrollere og overvåge sætninger i jorden eller andre strukturer.
View Slideshows

Byggematerialer

Georadar kan lokalisere forringelser i byggematerialer, især armeret beton. Vægge og gulv kan også kontrolleres og overvåges.
View Slideshows

Bygningsbevaring

Med georadar får man professionel rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger og monumenter.
View Slideshows

Parker og haver

Georadar Teknik har omfattende erfaring med undersøgelser af historiske parker, haver og kontrol af historiske trædele.
View Slideshows

Arkæologi

Vi arbejder med at finde, lokalisere og kortlægge begravede historiske og forhistoriske bygninger, strukturer og genstande.
View Slideshows

Rør, kabel og tanke

Vi kan lokalisere og kortlægge alle materialer såsom PVC, PE, jern og beton. Fra et enkelt rør til komplekse rørledningsnetværk.
View Slideshows

Forensik

Efterforskning og lokalisering af forsvundne personer personer og relative genstand.
View Slideshows

Forurenet jord

Vi kan lokalisere og afgrænse forurenede områder og underjordiske forekomster. Ved at karakterisere jordtype foretager georadar en vurdering af risikoområder.

Georadar

En metode til at undersøge jordbundsforhold
 
Geofysik giver en bedre beskrivelse af de geologiske forhold såvel overfladenære som dybereliggende. Det kan opnås ved at kombinere geofysiske metoder og kortlægningsresultater med boringsoplysninger. Kortlægning med georadar kan følges op af konduktivitetsundersøgelser (med till ex. EMP400 eller Geonics) eller slæbegeoelektrik. Dermed kan man få detaljeret information om disse områders aflejringer med hensyn til interne strukturer og undergrænse. De øverste jordlag udgøres af georadar og elektrisk resistive områder (sand-, grus og kalkaflejringer).
View Slideshows

Geologiske forhold

Geofysiske data vil efter en geologisk tolkning kunne bidrage med information om f.eks. laggrænser og hovedjordartstyper (ler, sand etc.), hvilket kan støtte korrelationen af lag mellem boringerne.